Urbane Ideje
KONZALTING USLUGE

KONZALTING USLUGE

Urbane ideje pružaju konzultantske usluge za cijelo područje građevinskog djelovanja. Konzultantske usluge odnose se na pripremu projekata, izbor lokacije, provjeru prostorno-planskih uvjeta, pripremu natječajne dokumentacije, odabir ponuditelja, izradu i savjetovanje pri izradi ugovora, prikupljanje suglasnosti i potvrda , organizaciju tehničkih pregleda, koordinaciju pri ishođenju dozvola i još mnogo drugih usluga koje Investitorima ne ostavljaju ni najmanju brigu oko bilo kojeg pitanja vezanog uz pripremu i građenje objekta.