Urbane Ideje
ELEKTROENERGETIKA

ELEKTROENERGETIKA

Urbane ideje u domeni izrade projektne dokumentacije pokrivaju cjelokupno područje elektroenergetike uključujući područje niskog napona (jaka struja: elektroopskrba – (javna mreža, agregati, UPS), razvodni ormari, elektro instalacije uz strojarske projekte te projekte vodovoda i kanalizacije, rasvjeta, izjednačenje potencijala i uzemljenja, sustavi zaštite od munje... Slaba struja: telefonske instalacije, multimedijallni sustavi, mrežni sustavi, komunikacijski sustavi, sustavi za dojavu požara, sustavi za plinodojavu, RTV sustavi...), te područje visokog napona (trafostanice, 10 kV, 35 kV, 110 kV…)

PROJEKTI