Urbane Ideje
STP CROATIA OSIGURANJE

STP CROATIA OSIGURANJE

Stanica za tehnički pregled vozila, Samobor, Hrvatska

Površina: cca 1.100,00 m2

Nositelj projekta: Urbane ideje d.o.o.

Godina projektiranja: 2010.

Godina izgradnje: 2011.

Na projektu sudjelovali:

Ana Vučković/Urbane ideje (arhitektura), Radovan Tomšić/Urbane ideje (elektroinstalacije), Josip Atalić/Građevinski fakultet (konstrukcija), Tomislav Puškarić/IBR inženjering (Strojarstvo+vodovod i kanalizacija), Željko Otmačić/Energo inspekt (ZNR, ZOP), Igor Majstorović/Građevinski fakultet (prometnice), Darko Zvornik/Geotehnički studio (geomehanika)

 

Projekt stanice za tehnički pregled vozila, prve stanice za tehnički pregled vozila u Samoboru, trebao je ujediniti zgradu koja bi sadržavala prostore za obavljanje poslova vezanih na tehnički pregled svih vrsta vozila, te povezanih poslova osiguranja i uredskog poslovanja. Sama zgrada osmišljena je kao spoj manjeg i većeg volumena koji zajedno čine jednu funkcionalnu cjelinu. Konstrukcija zgrade zamišljena je i izvedena kao AB kostur sastavljen od monolitnih betonskih nosača koji premoščuju cijeli prostor predviđen za pregled vozila, ukupnog raspona preko 12 m, oslonjen na monolitni AB kubus uredskog dijela zgrade, klasičnog koncepta kombinacije stupova i ploča.