Urbane Ideje
Terasa B.

Terasa B.

Lokacija: Zagreb/Knežija

Površina: cca 15 m2

Nositelj projekta: Urbane ideje d.o.o.

Godina projekta: 2014.

Godina izvedbe: 2014.

Na projektu sudjelovali:

Vesna Jelušić/Urbane ideje, (arhitektura i vizualizacije), Petar Štengl i Roko Dropuljić/Urbane ideje, razrada detalja i izvedba

Uređenje male terase na spoju sa postojećom kućom izlomljenih linija fasade i krova, izvedeno je kao dogradnja čeličnom konstrukcijom na već postojeći betonski istak nad ulaznim prostorom prizemlja. Toplo cinčana konstrukcija u spoju sa prirodnom bojom ariša kojime je obložena cijela terasa, daju prostoru prirodan i topao ton, te doprinose ugođaju kućne atmosfere. Denivelacija ulaznog podesta i same terase iskorištena je za dogradnju i proširenje stepenica, čime se vizualno cijeli prostor, inače male terase, znatno povečao, te se na tome mjestu pojavio prostor za igru, sjedenje i slične aktivnosti kojima se može okarakterizirati život na terasi. Ulazni prostor i sami spoj sa vratima na ulazu u kuću zatvoren je tankim drvenim letvicama koje ulazni prostor štite vizualno, te stvaraju zaklon od vjetra i padalina. Cijela terasa je prekrivena transparentnim lexan pločama, dok su sa sjeverne i zapadne strane postavljeni rolo platneni screen-ovi čijim se dizanjem ili spuštanjem kontrolira količina svjetla na terasi, ovisno o dobu dana, te ugođaju koji se želi postići. Naravno, sve ovisno o prigodi i raspoloženju vlasnika i ostalih osoba koji u tom trenutku borave na terasi...