Urbane Ideje
Obiteljske kuće - maketa

Obiteljske kuće - maketa

Lokacija: Samobor

Naziv: Obiteljske kuće / razrada / maketa

Površina: cca 200-300 m2

Izrađivač maketa: Vesna Jelušić dip. ing. arh. / ovlaštena arhitektica

Godina: 2014. - 2016.

Kroz proces razrade idejnog rjesenja obiteljske kuće često se susrećemo sa problemom mogućnosti percepcije prostora i volumena od strane investitora. Kako bi čim uspješnije savladali navedeni izazov, idejno rješenje u čim ranijoj fazi razrade pokušavamo predočiti u nekoj od "opipljivih" metoda prikaza kao što su maketa, prostorna vizualizacija, fotomontaža... Na taj način si investitori mogu realnije zamisliti predloženo rješenje, te samim time skratiti put odlučivanja oko izgleda njihove buduće građevine.